Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
GrantOffice

Podporujeme spolupráci


Grant Office poskytují informace a podporu univerzitám, vědeckým týmům a řešitelům v České republice
i v Evropské unii

Tvoříme týmy


Grant Office pomáhají rozvíjet národní i mezinárodní vědecko-výzkumné týmy

Snižujeme náklady


Grant Office snižují náklady společnou marketingovou strategií

Sdílíme unikátní přístroje


Podporujeme efektivní využívání unikátních laboratoří
a přístrojů

Platforma pro národní i EU spolupráci


Grant Office usiluje o spolupráci s odbornou i laickou veřejností

24/7 informační podpora


Prostřednictvím tohoto portálu jsme neustále ve spojení

GrantOffice

:

Domovská stránka

There are no items to show in this view.
 

 
There are no items to show in this view.

 

Tuzemské stáže

Možnost sdílet své zkušenosti, výměnu informací a diskutovat společně s kolegy ze spřátelených VŠ nad nevyjasněnými otázkami svých oddělení využili stážisté formou 1 – 2 denních Tuzemských stáží“.

Z finančních prostředků projektu byly proplaceny formou faktur veškeré náklady spojené s těmito  cestami (tzn. ubytování, stravné
i cestovné) včetně odměn (DPP) hostujícím univerzitám resp. pracovníkům, kteří se stážistů ujali.
 
 Tuzemské stáže byly určeny především pro:
- projektová centra
- personální oddělení
- právní oddělení
- ekonomická oddělení
- oddělení veřejných zakázek
 
 
V období březen 2012 - duben 2014 se uskutečněnilo celkem 35 stáží.
 
Seznam zapojených univerzit:
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Pardubice
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola Chemicko-Technologická v Praze
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

 

 


 
 

 


Registrace

Microsoft aplikace

pro vzdělávání, vědu a výzkum - příležitosti a výzvy

10.5.-11.5. 2017
11:00 hodin

Odběr Newsletteru
Přihlaste se k odběru Grant Office Czech Newsletteru,
získáte pravidelné měsíční informace o dění v projek-
tových centrech vysokých škol.