Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
GrantOffice

Podporujeme spolupráci


Grant Office poskytují informace a podporu univerzitám, vědeckým týmům a řešitelům v České republice
i v Evropské unii

Tvoříme týmy


Grant Office pomáhají rozvíjet národní i mezinárodní vědecko-výzkumné týmy

Snižujeme náklady


Grant Office snižují náklady společnou marketingovou strategií

Sdílíme unikátní přístroje


Podporujeme efektivní využívání unikátních laboratoří
a přístrojů

Platforma pro národní i EU spolupráci


Grant Office usiluje o spolupráci s odbornou i laickou veřejností

24/7 informační podpora


Prostřednictvím tohoto portálu jsme neustále ve spojení

GrantOffice

:

O nás

There are no items to show in this view.
 

 
Cíl projektu

Cílem projektu
GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC je vytvořit partnerství a spolupráci mezi Grant Office na vysokých školách v letech 2011-2014, které povede ke společné strategii v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, facility managementu, procesů a služeb, marketingu vědy a výzkumu a sdílení informační a komunikační platformy. Důvodem realizace projektu je potřeba jednotného vystupování GO vůči státní správě, sdílení informací a jednotný marketingový postup VŠ.

Realizační tým:

​Ing. Vlastimil Bejček, CSc. ​+420 541 144 640                         
Petra Bučková
+420 541 144 646
Ing. Petra Hladovcová
+420 541 144 644
Bc. Alena Francová
+420 541 144 647
​Ing. Lucie Tomešová ​+420 541 144 643
Daniela Mokrá
+420 541 144 645
​Marie Petříková +420 541 144 648
Kristina Bejčková +420 541 144 641
                              
 
Partneři projektu:

Asociace pracovníků univerzitní administrativy
"APUA" je profesní, nezávislé a nepolitické sdružení odborníků působících v administrativě vysokých škol ČR.
Základním záměrem asociace je zajišťovat následující činnosti:
Poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy a metodiky směřující do oblasti VŠ
Vytváření profesní základny univerzitních pracovníků
Navazování kontaktů a výměna zkušeností s institucemi odborného vzdělávání
Realizace seminářů pro univerzitní pracovníky

Kontakty APUA:
ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Tel.:       +420 541 144 642
 
Společnost pro projektové řízení o.s.
N
ezávislá zastřešující profesní organizace projektových manažerů v České republice s dvacetiletou historií
členská organizace International Project Management Association
jediná organizace v ČR s právem udělovat jednotlivcům mezinárodně platný certifikát v projektovém řízení IPMA
cíl: budování kultury projektového řízení v ČR

Kontakty SPŘ:
Společnost pro projektové řízení, o. s.
Zemědělská 5, 613 00 Brno
Tel.: +420 545 136 021

 

Cílové skupiny projektu:

- pracovníci projektových center veřejných vysokých škol
- administrativní pracovníci veřejných vysokých škol
- pracovníci vědecko-výzkumných týmů veřejných vysokých škol

Projekt je primárně zaměřen na pracovníky existujících a nově vznikajících projektových center veřejných vysokých škol v rámci celé České republiky s výjimkou Prahy.